Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 16, 2016

Blues Brothers

Εικόνα
16/06/1980, The Blues Brothers film starring John Belushi and Dan Aykroyd premiered in Chicago. The film also featured Aretha FranklinJames Brown and Ray Charles in the role of a streetwise storeowner