Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 28, 2018

Κάποτε/Τώρα

Εικόνα
Κάποτε το πάθαινα με τις λέξεις
Έλεγα μια λέξη τόσες πολλές φορές 
που έπαυε να έχει νόημα
Πάθαινα πάθαινα πάθαινα...
έπαυε έπαυε έπαυε έπαυε...
Τώρα με τη ζωή
Ξαφνικά δεν μπορώ να εκλογικεύω
όλα ρευστά, όλα παράξενα
Κάποτε οι πράξεις είχαν νόημα
Τώρα μου διαφεύγει συνεχώς
Κάποτε υπήρχε μέθοδος, σειρά
λόγος, αφορμή, αιτία
Τώρα μόνο αισθήσεις
Μόνο αισθήματα 
Το υψηλό, το αμερόληπτο, το καθαρό
Το ανιδιοτελές, το δοτικό, το τρυφερό
Να μη ζητά, να μην αποβλέπει, να μη στοχεύει
Να φιλοσοφεί, να νοιάζεται, να χαϊδεύει
Να ρέει ρέει ρέει ρέει...