Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

novEmbEr LaSt mOOd

Εικόνα
Hungry for...

NovembeR MooD4

Εικόνα
...Reach out and touch faith
Τι να πει κανείς γι' αυτό το υπέρτατο ον...


Personal Jesus

Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone who cares

Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone who's there


Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone, lift up the receiver, i'll make you a believer


Take second best, put me to the test, things on your chest, you need to confess, i will deliver, you know i'm a forgiver


Reach out and touch faith Reach out and touch faith


Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone who cares


Your own, personal, Jesus someone to hear your prayers, someone to care


Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone, lift up the receiver, i'll make you a believer i will deliver, you know i'm a forgiver

NoveMber MooD3

Εικόνα
αυτό... Nick!!!


NovEmber mooD2

Εικόνα
Play for me,                                         a song like this...P.S: I prefer the sudden cut than the babble gabble

nOVembER mOOd

Εικόνα
Η ζωή θέλει παιχνίδι και κίνδυνο / F. Nietzsche